MAGYAR AMASS PROJEKTEK

A korábbi jó gyakorlatokra építve, négy projektet valósítunk meg, amelyeknek célja a szociális hátránnyal, tanulási nehézségekkel élő gyermekek és fiatalok csoportjai és pedagógusaik támogatása egy jobb életminőség elérésében, a művészet eszközeivel. A kommunikációs képességcsoportot, a kreativitást és a divergens gondolkodást, valamit a pszichológiai immunkompetenciát erősítő foglalkozás-sorozattal párhuzamosan művészetpedagógusoknak továbbképzéseket tartunk, és Vizuális kultúra címmel online folyóiratot indítunk, amely a képi nyelv kortárs használatának fejlesztéséről és kutatásáról közöl hazai és nemzetközi beszámolókat.

A magyar projektek kutatási módszerei:

 Akciókutatás és esettanulmány

A Roma kulturális influencer képzést akciókutatásként, résztvevő értékelőkkel, esettanulmány formájában, hasonló programmal, két iterációban valósítjuk meg. A kutatási módszerek: egyéni és csoportos videó interjúk részvevőkkel, kérdőíves adatfelvétel képzési előzményekről, motivációs dokumentum és média művek tartalomelemzése és kommunikációs portfolió média szakértői értékelése.

 Kontroll csoportos, fejlesztő iskolai kísérletek

Az iskolai és múzeumi programokat integráló programokat bemeneti és kimeneti képességvizsgálatokkal és művészeti portfolió értékeléssel értékeljük.

A matematika és vizuális kultúra oktatási céljai, módszerei összehangolását a térszemlélet fejlesztése területén vizsgáló projektben elő- és utóméréssel értékeljük a téri képességek fejlődését.

 Pedagógus kompetenciafejlesztő képzés

A múzeumokban, a GYIK-Műhelyben megvalósuló pedagógus továbbképzéseket akciókutatási módszerekkel, a részvevőkkel végzett interjúkkal, kérdőívekkel és portfolió értékeléssel minősítve valósítjuk meg.

 „Vizuális kultúra” online folyóirat beválás vizsgálata

A módszertani lap fogadtatását fókuszcsoportos interjúkkal, kérdőívekkel és az online felület adatelemzésével végezzük el.

Célunk, hogy az EU „Társadalmi kihívások és a művészetek” programjában új, hatékony módszerekkel képviseljük Magyarországot.  

A kutatási konzorcium erőssége a sokféle szakértelem. Vannak közöttünk hosszú szakmai múltú kommunikátor képző program média szakértő oktatói, tanárképző intézmények, amely napjaink hagyományos és digitális képi kifejezést igénylő platformjaira készítenek fel, partnerünk művészeti kutatóintézet, országos tanárszervezet és design stúdió is. Ez a sokféle tapasztalat garantálja, hogy a 35 megszülető projekt sokféle élethelyzetben, kulturális és oktatási környezetben növelheti a szociális és tanulási hátránnyal élők esélyeit az oktatásban és a mindennapokban egyaránt.

A program főbb pontjai

Roma Kulturális Influencer Tanfolyam

Célja 16-25 éves fiatal roma nők (a kutatás egyik kiemelt célcsoportja) felkészítése saját kultúrájuk hatékony és vonzó megjelenítésére. Olyan kommunikációs képzést nyújtunk, amely egyaránt támogatja a hatékony önkifejezést és a munka világában való boldogulást.  A képességfejlesztő tanfolyam során létrejövő alkotások segítenek majd jobban megismerni és megérteni a roma vizuális kultúrát, amely éppen olyan gazdag és magas színvonalú, mint sokkal jobban ismert zenei örökségük. Kutatók és a tanfolyam oktatói: a BCE Kommunikáció és Szociológia Intézete, Kommunikáció és Médiatudomány tanszélének munkatársai.

Társadalmi problémákra reflektáló kortárs művészet

A programot a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Csoportja dolgozza ki és valósítja meg. A kutatást Somogyi-Rohonczy Zsófia művészettörténész, pedagógiai kutató, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársa, doktorandusz vezeti.

A tanulási hátránnyal élők támogatása múzeumi környezetben két projektben valósul meg az AMASS kutatásban. A múzeumpedagógiai program a műalkotások fontosságát mutatja meg a nézők életében. A kortárs képzőművészet megismertetése interaktív műelemző programokkal és a drámapedagógia eszközeivel valósul meg. A pedagógus továbbképző program felkészíti a tanárokat a kortárs művészet iskolai bemutatására, és fejleszti a nyitott és elfogadó művészetszemléleti attitűdöt.

Történelem, irodalom, művészet: integratív múzeumpedagógiai program

A tanulási hátránnyal élők támogatása múzeumi környezetben két projektben valósul meg az AMASS kutatásban.  A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Múzeumpedagógiai Osztálya dolgozza ki és valósítja meg a programot, amely felkészít a humán tantárgyak tanulására a művészetpedagógia eszközeivel.  A kutatás vezetője Sepsey Zsófia művészettörténész, osztályvezető. Mindkét projekt része a programtervezés és kipróbálás, illetve a pedagógus-továbbképzés is:

  • Két hátrányos helyzetű iskola 2-2 tanulócsoportjával 3-3 múzeumpedagógiai foglalkozás tervezése, tananyagok fejlesztése, a képzés lebonyolítása, a tanulók fejlődésének értékelése kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerekkel, melyeket az AMASS kutatás magyar kutatócsoportjával közösen dolgoznak ki, a nemzetközi projekt előírásai szerint.
  • Hátrányos helyzetű tanulók múzeumpedagógiai fejlesztéséről 30 órás pedagógus továbbképző program tervezése, tananyagok fejlesztése és indítása legalább 2 tanárcsoporttal

Vizuális kultúra és matematika

Az általános iskola felső tagozatán, tanulási hátránnyal élő diákok fejlesztésére. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületével (MROE) együttműködve, a program az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán a Vizuális Kultúra tantárgy szakmódszertanának oktatója, Kugler Erika képzőművész, mesterpedagógus vezetésével, a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban valósul meg.

Pedagógus továbbképzés

Képzésünk célja a pedagógusok felkészítése a magánéletben és a munka világában fontos téri képességek fejlesztésére, a szociális hátránnyal és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok számára különösen fontos fejlesztési módszerek bemutatásával. . A tanfolyam a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Műhely (GYIK-Műhely) kreatív környezetkulturális és építészeti programokat bemutató képzése.

Előadások / tanulmányok / kiadványok / cikkek

Az alábbi linken a projekttel kapcsolatos közlemények olvashatóak.

Kapcsolat

Kárpáti Andrea, kutatásvezető, 
andrea.karpati@uni-corvinus.hu

Somogyi-Rohonczy Zsófia kutatási asszisztens,
romainfluencer@uni-corvinus.hu, somogyi.zsofia@ludwigmuseum.hu

Postacím:

Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció és Szociológia Intézet
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Vizuális Kultúra Kutatócsoport
Budapest, Közraktár u. 4-6 1093

Scroll to Top