H2020 NEMZETKÖZI AMASS KUTATÁS

A kutatás címe: Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture (AMASS), magyarul: Művészetpedagógia a társadalom perifériájára sodródottakért
EU nyilvántartási szám: 870621

Pályázati forrás neve: HORIZON 2020, SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020, címe: Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the Fourth Industrial Revolution (Társadalmi-gazdasági és kulturális átalakulás a 4. ipari forradalom környezetében).

Nemzetközi partnerség

 • Lappföldi Egyetem (ULAP), Rovaniemi, Finnország, koordinátor
 • Boras Főiskola (Högskolan i Borås), Svédország
 • Budapesti Corvinus Egyetem, (BCE), Magyarország
 • Károly Egyetem =Charles University), Prága, Csehország
 • Leeds-i Egyetem, Egyesült Királyság
 • Máltai Egyetem (UMalta), La Valletta, Málta
 • PACO Iparművész Közösség (PACO Design Collaborative), Milánó, Olaszország
 • Vizuális Nevelők Szövetsége, (APECV) Viseu, Portugália

AMASS magyar kutatóhelyek

Múzeumi partnerek

Somogyi-Rohonczy Zsófia művészettörténész múzeumpedagógus

Dr. Sepsey Zsófia művészettörténész, osztályvezető

Pedagógus partnereink

Somody Beáta mesterpedagógus, elnök

Dr. Eplényi Anna kertészmérnök, művészetpedagógus, műhelyvezető

H2020 NEMZETKÖZI AMASS KUTATÁS

A finn vezetésű, hét ország felsőoktatási és művészeti intézményeit tömörítő kutatói közösség céljai:

 • Szisztematikus, összehasonlító szakirodalmi tanulmányban feltárni a művészet alapú társadalmi integráció formáit, módszereit, értékelési módjait és eredményeit az AMASS partnerországokban;
 • Nemzetközi, összehasonlító projekt elemzések végzésével vizsgálni a hatásos iskolai és iskolán kívüli, fiataloknak és fiatal felnőtteknek szóló művészeti módszereket, amelyekkel az iskolai, múzeumi és közösségi terekben a kulturális és szociális integráció megvalósul;
 • A tapasztalatokra alapozva, országonként öt-öt új művészeti-alapú projektet tervezni, megvalósítani az iskolában és azon kívül, formális, nemformális vagy informális keretben és értékelni a vizuális (média) művészetek és a dráma személyiségformáló, képességfejlesztő és integratív hatását.

Kutatócsoportunk a 2. munkacsomagot koordinálja. Felelősek vagyunk a beválás vizsgálatok, kommunikációs és neveléstudományi értékelések és egyéb, a módszerek hatását mérő elemzések megtervezéséért, a területen korábban lezajlott nemzetközi tapasztalatok begyűjtéséért. Emellett öt projektet terveztünk és valósítunk meg, amelyek formális (iskolai) és informális (múzeumi) keretben valósítják meg, illetve média tanfolyamon és tanárképzésen tanítja a hátránykompenzációt a művészet eszközeivel.

A kutatás az Európai Unió CORDIS oldalán

A kutatás nemzetközi honlapja


Az alábbiakban a magyar projektről olvashat

MAGYAR AMASS PROJEKTEK

A korábbi jó gyakorlatokra építve, négy projektet valósítunk meg, amelyeknek célja a szociális hátránnyal, tanulási nehézségekkel élő gyermekek és fiatalok csoportjai és pedagógusaik támogatása egy jobb életminőség elérésében, a művészet eszközeivel. A kommunikációs képességcsoportot, a kreativitást és a divergens gondolkodást, valamit a pszichológiai immunkompetenciát erősítő foglalkozás-sorozattal párhuzamosan művészetpedagógusoknak továbbképzéseket tartunk, és Vizuális kultúra címmel online folyóiratot indítunk, amely a képi nyelv kortárs használatának fejlesztéséről és kutatásáról közöl hazai és nemzetközi beszámolókat.

A magyar projektek kutatási módszerei:

 Akciókutatás és esettanulmány

A Roma kulturális influencer képzést akciókutatásként, résztvevő értékelőkkel, esettanulmány formájában, hasonló programmal, két iterációban valósítjuk meg. A kutatási módszerek: egyéni és csoportos videó interjúk részvevőkkel, kérdőíves adatfelvétel képzési előzményekről, motivációs dokumentum és média művek tartalomelemzése és kommunikációs portfolió média szakértői értékelése.

 Kontroll csoportos, fejlesztő iskolai kísérletek

Az iskolai és múzeumi programokat integráló programokat bemeneti és kimeneti képességvizsgálatokkal és művészeti portfolió értékeléssel értékeljük.

A matematika és vizuális kultúra oktatási céljai, módszerei összehangolását a térszemlélet fejlesztése területén vizsgáló projektben elő- és utóméréssel értékeljük a téri képességek fejlődését.

 Pedagógus kompetenciafejlesztő képzés

A múzeumokban, a GYIK-Műhelyben és a MROE képzési helyén megvalósuló pedagógus továbbképzéseket akciókutatási módszerekkel, a részvevőkkel végzett interjúkkal, kérdőívekkel és portfolió értékeléssel minősítve valósítjuk meg.

 „Vizuális kultúra” online folyóirat beválás vizsgálata

A módszertani lap fogadtatását fókuszcsoportos interjúkkal, kérdőívekkel és az online felület adatelemzésével végezzük el.

Célunk, hogy az EU „Társadalmi kihívások és a művészetek” programjában új, hatékony módszerekkel képviseljük Magyarországot.  

A kutatási konzorcium erőssége a sokféle szakértelem. Vannak közöttünk hosszú szakmai múltú kommunikátor képző program média szakértő oktatói, tanárképző intézmények, amely napjaink hagyományos és digitális képi kifejezést igénylő platformjaira készítenek fel, partnerünk művészeti kutatóintézet, országos tanárszervezet és design stúdió is. Ez a sokféle tapasztalat garantálja, hogy a 35 megszülető projekt sokféle élethelyzetben, kulturális és oktatási környezetben növelheti a szociális és tanulási hátránnyal élők esélyeit az oktatásban és a mindennapokban egyaránt.

Roma Kulturális Influencer Tanfolyam

Célja 16-25 éves fiatal roma nők (a kutatás egyik kiemelt célcsoportja) felkészítése saját kultúrájuk hatékony és vonzó megjelenítésére. Olyan kommunikációs képzést nyújtunk, amely egyaránt támogatja a hatékony önkifejezést és a munka világában való boldogulást.  A képességfejlesztő tanfolyam során létrejövő alkotások segítenek majd jobban megismerni és megérteni a roma vizuális kultúrát, amely éppen olyan gazdag és magas színvonalú, mint sokkal jobban ismert zenei örökségük. Kutatók és a tanfolyam oktatói: a BCE Kommunikáció és Szociológia Intézete, Kommunikáció és Médiatudomány tanszélének munkatársai.

„Ez a te életed!” -LuMu

A programot a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Csoportja dolgozza ki és valósítja meg. A kutatást Somogyi-Rohonczy Zsófia művészettörténész, pedagógiai kutató, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársa vezeti. A tanulási hátránnyal élők támogatása múzeumi környezetben két projektben valósul meg az AMASS kutatásban. Az egyik, „A te életed”, a műalkotások fontosságát mutatja meg a nézők életében. A kortárs képzőművészet megismertetése interaktív műelemző programokkal és a drámapedagógia eszközeivel valósul meg.

Történelem, irodalom, művészet

A tanulási hátránnyal élők támogatása múzeumi környezetben két projektben valósul meg az AMASS kutatásban.  A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Múzeumpedagógiai Osztálya dolgozza ki és valósítja meg a programot, amely felkészít a humán tantárgyak tanulására a művészetpedagógia eszközeivel.  A kutatás vezetője Sepsey Zsófia művészettörténész, osztályvezető. Mindkét projekt része a programtervezés és kipróbálás, illetve a pedagógus-továbbképzés is:

 • Két hátrányos helyzetű iskola 2-2 tanulócsoportjával 3-3 múzeumpedagógiai foglalkozás tervezése, tananyagok fejlesztése, a képzés lebonyolítása, a tanulók fejlődésének értékelése kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerekkel, melyeket az AMASS kutatás magyar kutatócsoportjával közösen dolgoznak ki, a nemzetközi projekt előírásai szerint.
 • Hátrányos helyzetű tanulók múzeumpedagógiai fejlesztéséről 30 órás pedagógus továbbképző program tervezése, tananyagok fejlesztése és indítása legalább 2 tanárcsoporttal

Vizuális kultúra és matematika

A programot a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Csoportja dolgozza ki és valósítja meg. A kutatást Somogyi-Rohonczy Zsófia művészettörténész, pedagógiai kutató, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársa vezeti. A tanulási hátránnyal élők támogatása múzeumi környezetben két projektben valósul meg az AMASS kutatásban. Az egyik, „A te életed”, a műalkotások fontosságát mutatja meg a nézők életében. A kortárs képzőművészet megismertetése interaktív műelemző programokkal és a drámapedagógia eszközeivel valósul meg.

Pedagógus továbbképzés

A programot a Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Csoportja dolgozza ki és valósítja meg. A kutatást Somogyi-Rohonczy Zsófia művészettörténész, pedagógiai kutató, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum munkatársa vezeti. A tanulási hátránnyal élők támogatása múzeumi környezetben két projektben valósul meg az AMASS kutatásban. Az egyik, „A te életed”, a műalkotások fontosságát mutatja meg a nézők életében. A kortárs képzőművészet megismertetése interaktív műelemző programokkal és a drámapedagógia eszközeivel valósul meg.

Kapcsolat

 

Kárpáti Andrea, kutatásvezető, andrea.karpati@uni-corvinus.hu

Somogyi-Rohonczy Zsófia kutatási asszisztens, romainfluencer@gmail.com, somogyi.zsofia@ludwigmuseum.hu

Postacím:

Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció és Szociológia Intézet

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Vizuális Kultúra Kutatócsoport

Budapest, Közraktár u. 4-6 1093

Scroll to Top